Reglement voor teams

Breadcrumb Navigation
 1. Voor ieder team is er voldoende ruimte beschikbaar, de minimale ruimte bedraagt 4×6 meter. In overleg kan er gekeken worden naar de opstelling van de teams.
 2. Opgave van de teams verloopt via de plaatselijke organisatie, net als de financiële afhandeling.
 3. Per wedstrijd kunnen er maximaal 10 teams deelnemen. Bij minder dan 5 teams tellen de punten niet mee voor het Nederlands Kampioenschap Barbecue, bij meer dan 10 teams wordt er een reservelijst opgesteld.
 4. Uiterlijk een week voor de wedstrijd sluit de inschrijfdatum. De inschrijving is pas geldig als de bijdrage van € 50,- (per team) betaald is aan de plaatselijke organisatie bij opgave voor Maart daarna is elke aanmelding € 60,- Eenmaal ingeschreven en betaald is teruggave in principe niet meer mogelijk. De organisatie houdt voor aanvang van de wedstrijd een captains meeting onder toezicht van de juryvoorzitter en neemt de reglementen nog eens door. De organisatie zorgt voor een uitleverschema van de ingrediënten en inleverschema van de gerechten voor elk team. De organisatie geeft elk team een nummer dat in overleg met de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland is opgemaakt en dat in het bestand moet worden verwerkt in de laptop. Een gerecht aanleveren wordt bepaald door het inleverschema deze geeft aan tot op de minuut nauwkeurig wanneer een gerecht ingeleverd moet worden, de jury heeft 5 minuten voor elk team per gerecht, het gerecht inleveren(fotomoment) en het geven van tekst en uitleg is de 1e minuut en de volgende 4 minuten is voor de jury-beoordeling en afhandeling. Als een gerecht niet op tijd is ingeleverd dus binnen de 1e minuut vindt er 2 punten aftrek plaats. Indien een gerecht eventueel niet op tijd wordt aangeleverd bepaald de jury wanneer de beoordeling zal plaatsvinden.
 5. De organisatie zorgt voor het vlees of hoofdingrediënt voldoende voor 1 bord per gerecht. Deze producten mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. Elke organisatie bepaalt zelf minimaal 4 weken voor de wedstrijd welke gerechten er ingeleverd moeten worden en communiceert dat via de eigen kanalen Facebook of mail. Indien er gebruik wordt gemaakt van een black box of mysterie box moeten alle benodigde ingrediënten erin zitten, beide moeten worden begeleid van een schrijven waarin alle eisen, die aan het gerecht gesteld worden, nadrukkelijk zijn omschreven.
 6. Er dient per gerecht een bord te worden ingeleverd. Het wordt op prijs gesteld als het overige wordt uitgedeeld onder het publiek.
 7. Het jury oordeel is bindend. De jury kan op- of aanmerkingen maken en krijgen ze rondom de prijsuitreiking de mogelijkheid om de teams toe te spreken. Er zal een comment card (advieskaart culinaire BBQ) worden geschreven bij een onvoldoende, aan het einde van de wedstrijd heeft de organisatie voor elk team een lijst geprint met daarop de team-uitslag, via de mail volg z.s.m. de totale uitslagen en worden deze op de site gepubliceerd
 8. Met betrekking tot de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden zodanig veilig zijn dat niemand zich kan verwonden.
 9. De brandstoffen die gebruikt mogen worden zijn brikketten, hout of houtskool. Gas, elektra en pelletbarbecues en andere hittebronnen zijn voor bereiding niet toegestaan.
 10. Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd is voor teams niet toegestaan om overlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.
 11. De 5 beste scores tellen mee voor het kampioenschap. De jury kan halve punten toekennen om zoveel mogelijk gedeelde plaatsen te voorkomen.
 12. De stichting zal veilig omgaan met uw gegevens zoals bedoeld is in de A.V.G. Foto’s (max. aantal 50 st.) die gemaakt zijn op een wedstrijd mogen geplaatst worden op de site van de SBWN en kunnen gemaild worden naar info@sbwn.nl de foto’s worden wel eerst gescreend.  
 13. Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de vertegenwoordiger van de SBWN eventueel samen met de jury.