Reglement voor het organiseren van een wedstrijd

Breadcrumb Navigation
 1. Wedstrijden kunnen aangemeld worden tot 1 februari bij de Stichting Barbecue Wedstrijd Nederland. Bij aanmelding van uw wedstrijd dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Hiermee gaat u akkoord met de geldende reglementen. Na ontvangst van de betaling wordt de wedstrijd opgenomen in de agenda en wordt de wedstrijd automatisch onderdeel van de het Nederlands Kampioenschap Barbecue.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 100,- per wedstrijd
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd door een plaatselijke organisatie conform de richtlijnen van de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland. De organisatie draagt zorg voor de aanvraag en afhandeling van benodigde vergunningen, stromend water, toiletten, elektriciteit en blusmiddelen.
 4. Bij de ingang van het wedstrijdterrein of op een duidelijk zichtbare plaats op het wedstrijdterrein dient duidelijk te worden aangegeven dat op het terrein gebruik gemaakt wordt van hittebronnen en open vuur. Tevens moet publiek gewezen worden op de geldende huisregels. Hiertoe verstrekt de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland een spandoek welke op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen dient te worden.
 5. Voor ieder team is voldoende wedstrijd ruimte beschikbaar, de minimale benodigde ruimte bedraagt 4×6 meter, in overleg met de teams kan er eventueel gekeken worden naar de opstelling.
 6. Opgave van teams en de afhandeling van inschrijfgelden verloopt via de plaatselijke organisatie, indien gewenst kan de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland hierbij ondersteuning bieden.
 7. Bij deelnemende teams dient te worden aangegeven of vervoermiddelen bij de wedstrijdplek kunnen blijven staan tijdens het evenement of dat er goed alternatief is. Tevens dienen er 4 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn voor de jury en vertegenwoordigers van de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland.
 8. De organisatie zorgt voor een jurytent/onderkomen voorzien van een ruime jurytafel inclusief, voldoende borden, bestek, servetten, water en crackers voor de jury, met minimaal 6 stoelen. Dit onderkomen moet gelijkvloers bereikbaar zijn, het liefst in het midden van het wedstrijdveld. Tevens zorgt de organisatie voor 1-ict`er die de uitslagen per ronde invoert in de laptop, de laptop wordt geleverd door de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland, 1 persoon die de foto maakt van elk gerecht inclusief teamnummer en gerecht nummer, 1 persoon die het gerecht in drie gelijke stukken verdeeld voor de jury indien nodig, 1 persoon die zorgt voor de teruggave van de lege borden, tevens goede verlichting indien nodig. (Mnd Okt-Nov-Dec-Jan-Feb-Mrt) De jury moet bestaan uit 3 leden + 1 reserve. 2 van de drie zullen Stichting BBQ Wedstrijd Nederland juryleden zijn, de derde persoon mag een plaatselijk jurylid zijn, deze dient culinair onderlegd zijn en in overleg met de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland.
 9. Per wedstrijd kunnen max. 10 teams zich inschrijven die meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Barbecue. Bij minder dan 5 teams tellen de punten niet mee voor het Nederlands Kampioenschap Barbecue. Als er meer dan 10 teams zich aanmelden komt er een reservelijst.
 10. De Stichting BBQ Wedstrijd Nederland levert het jurysysteem en controleert op de naleving van de regels. Een vertegenwoordiger zorgt minimaal 30 minuten voor het 1e gerecht voor onderricht van de jury o.a. uitleg van de formulieren met gebruikmaking van de gebruiksaanwijzing.
 11. Uiterlijk een week voor de wedstrijd sluit de inschrijfdatum. De inschrijving is pas geldig als de bijdrage van € 50,- (per team) betaald is aan de plaatselijke organisatie bij opgave voor Maart daarna is elke aanmelding € 60,- Eenmaal ingeschreven en betaald is teruggave in principe niet meer mogelijk. De organisatie houdt voor aanvang van de wedstrijd een captains meeting onder toezicht van de juryvoorzitter en neemt de reglementen nog eens door. De organisatie zorgt voor een uitleverschema van de ingrediënten en inleverschema van de gerechten voor elk team. De organisatie geeft elk team een nummer dat in overleg met de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland is opgemaakt en dat in het bestand moet worden verwerkt in de laptop. Een gerecht aanleveren wordt bepaald door het inleverschema deze geeft aan tot op de minuut nauwkeurig wanneer een gerecht ingeleverd moet worden, de jury heeft 5 minuten voor elk team per gerecht, het gerecht inleveren(fotomoment) en het geven van tekst en uitleg is de 1e minuut en de volgende 4 minuten is voor de jury-beoordeling en afhandeling. Als een gerecht niet op tijd is ingeleverd dus binnen de 1e minuut vindt er 2 punten aftrek plaats. Indien een gerecht eventueel niet op tijd wordt aangeleverd bepaald de jury wanneer de beoordeling zal plaatsvinden.
 12. De organisatie zorgt voor het vlees of hoofdingrediënt voldoende voor 1 bord per gerecht. Deze producten mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. Elke organisatie bepaalt zelf minimaal 4 weken voor de wedstrijd welke gerechten er ingeleverd moeten worden en communiceert dat via de eigen kanalen Facebook of mail. Indien er gebruik wordt gemaakt van een black box of mysterie box moeten alle benodigde ingrediënten erin zitten, beide moeten worden begeleid van een schrijven waarin alle eisen, die aan het gerecht gesteld worden, nadrukkelijk zijn omschreven.
 13. Er dient per gerecht een bord te worden ingeleverd. Het wordt op prijs gesteld als het overige wordt uitgedeeld onder het publiek.
 14. Tijdens het aanreiken van de gerechten aan de jury moet het team voldoende ruimte krijgen om het gerecht toe te lichten. Er mogen geen andere personen in en vlak voor de jurytent aanwezig zijn, dan de jury, Stichting BBQ Wedstrijd Nederland vertegenwoordiger, de fotograaf, en de persoon die de jury begeleid.
 15. Het jury oordeel is bindend. De jury kan op- of aanmerkingen maken en krijgen ze rondom de prijsuitreiking de mogelijkheid om de teams toe te spreken. Er zal een comment card (advieskaart culinaire BBQ) worden geschreven bij een onvoldoende, aan het einde van de wedstrijd heeft de organisatie voor elk team een lijst geprint met daarop de team-uitslag, via de mail volg z.s.m. de totale uitslagen en worden deze op de site gepubliceerd
 16. Met betrekking tot de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden zodanig veilig zijn dat niemand zich kan verwonden. Zowel de organisatie als de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland moeten hierop toezien.
 17. De brandstoffen die gebruikt mogen worden zijn brikketten, hout of houtskool. Gas, elektra en pelletbarbecues en andere hittebronnen zijn voor bereiding niet toegestaan.
 18. De juiste tijd, is de tijd die wordt aangegeven op de mobiele telefoon. Deze is radio gestuurd en loopt gelijk met de klok van de jury.
 19. Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd is voor teams niet toegestaan om overlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.
 20. De organisatie moet er zorg voor dragen dat er GEEN hinderlijke muziek en/of lawaai de wedstrijd kan verstoren.
 21. Aan het eind van de wedstrijd moet er een veilige plaats zijn om de hete houtskoolresten in te leveren.
 22. De organisatie moet aangeven waar het afval heen kan tijdens en na de wedstrijd.
 23. De 5 beste scores tellen mee voor het kampioenschap. De jury kan halve punten toekennen om zoveel mogelijk gedeelde plaatsen te voorkomen.
 24. Dit reglement en alle lijsten zullen op aanvraag digitaal beschikbaar zijnAlle formulieren zijn verplicht en mogen niet worden gewijzigd. Alle reclame-uitingen in de media en posters et cetera betreffende een wedstrijd dienen voorzien te zijn van onze logo’s. Ook onze partners verdienen deze aandacht. 
 25. De stichting zal veilig omgaan met uw gegevens zoals bedoeld is in de A.V.G. Foto’s (max. aantal 50 st.) die gemaakt zijn op een wedstrijd mogen geplaatst worden op de site van de SBWN en kunnen gemaild worden naar info@sbwn.nl de foto’s worden wel eerst gescreend.  
 26. Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de vertegenwoordiger van de SBWN eventueel samen met de jury.