SBWN

Stichting BBQ Wedstrijd Nederland

HOME        BESTUUR        REGLEMENT        AANMELDEN        KOSTEN        NIEUWS        AGENDA        FOTO'S        SPONSOR        UITSLAGEN        RECEPTEN

 

   

 

Reglement SBWN

 

- De culinaire BBQ wedstrijd zal worden geregeld door de plaatselijke organisatie.

- De SBWN zorgt voor een  goed jury systeem  en controleert op naleving van de regels.

- Op elke wedstrijd zal een controleur / waarnemer van de SBWN aanwezig zijn om eventuele

   geschillen op te lossen.

- De jury bestaat uit 3 personen + 1 reserve die bij afwezigheid, om wat voor reden dan ook, een jurylid

   kan vervangen.

   Alle jury leden moeten een  culinaire vakopleiding/ervaring hebben genoten. De jury kun je eventueel

   boventallig aanvullen met een plaatselijke beroemdheid.

- Bij meer dan 15 deelnemende teams aan de bbq wedstrijd zullen er 2 x 3 juryleden moeten zijn en

   worden er 2 groepen gemaakt.

- De jury moet gebruik maken van de formulieren die zijn ontwikkeld door de SBWN.

- De formulieren met de eindstand moeten zowel digitaal als per post worden gestuurd naar de SBWN.

- De organisatie zorgt voor de (black box) het vlees, dat mag je niet vervangen door eigen vlees.

- De  organisatie verzorgt een evenementen vergunning met o.a. toilet, stromend water en

   stroomvoorziening  en een locatie waar de teams hun wedstrijdtent minimaal 3x3m  en auto met

   aanhanger o.i.d. kunnen plaatsen.

- De brandstof tijdens de wedstrijden mag alleen hout of houtskool zijn. Gas en elektriciteit is verboden.

- Punten van 4 wedstrijden tellen mee voor onderstaande titel.

- De stichting zal veilig met uw gegevens omgaan zoals bedoeld is in de privacywet.

- De opzet is: veel plezier met de Culinaire BBQ wedstrijden en ga voor de titel:

 

'Beste Culinaire BBQ team van Nederland'

 

Wij wensen iedereen een fijn BBQ seizoen toe.

 

 

Bestuur Stichting BBQ Wedstrijd Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact:

      De Kajuit 30

      7908 GR Hoogeveen

 

      Tel. 06 54 97 11 68

      * info@sbwn.nl

 

      kvk-nummer 67790550

 

      Iban:

      NL96 INGB 0007 5085 17

 

 

aan deze website wordt gewerkt